תיירות מרפא | תיירות רפואית | רפואה פרטית | לידים רפואיים – תמצית מנהלים

צרו עכשיו

ЛЕЧЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ

ТрастМед является ведущим центром частного медицинского обслуживания в Израиле. Он объединяет самых высокопрофессиональных врачей Израиля, предлагая своим пациентам медицинскую помощь на беспрецедентно высоком уровне.
Наряду с превосходным уровнем медицинских услуг, врачи ТрастМед участвуют и лично сопровождают пациентов во время их пребывания в Израиле. Медицинским директором ТрастМеда является профессор Дов Фраймарк, кардиолог.
234.png

ברוכים הבאים

Наряду с превосходным уровнем медицинских услуг, врачи ТрастМед участвуют и лично сопровождают пациентов во время их пребывания в Израиле. Медицинским директором ТрастМеда является профессор Дов Фраймарк, кардиолог.

Представление об Израиле как о лидере в оказании медицинской помощи иностранным пациентам только укрепляется. Каждый год десятки тысяч пациентов со всего мира приезжают в Израиль за лечением высочайшего уровня, которое только может предложить современная медицина.

Компания ТрастМед является ведущим провайдером индивидуальных медицинских услуг для иностранных граждан

Онкология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Хирургия

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Гематология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ортопедия

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Гастроэнтерология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Урология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Гинекология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Офтальмология

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Другие

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

המלצות הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית האתר המרכזי בנושא תיירות מרפא | תיירות רפואית | רפואה פרטית | לידים רפואיים – תמצית מנהלים.

אז מה באמת אמרה וועדת גרמן בנושא תיירות המרפא? 

1) הקמת מאגר ארצי של סוכני תיירות מרפא. תנאי הסף לרישום במאגר יהיו:

a) העדר עבר פלילי.

b) ישות משפטית המדווחת לרשויות המס בישראל.

c) ביטוח מקצועי/ערבות/קו אשראי.

2) רישום וניהול המאגר יעשה על ידי משרד הבריאות או מי מטעמו.

3) סוכן תיירות מרפא לא יכול להיות עובד מערכת הבריאות. 

4) בנוסף, עובד מערכת הבריאות אינו יכול לעבוד עבור סוכן תיירות רפואית בכל דרך שהיא.

5) פעילות הסוכן מול הנהלת בית החולים תוסדר במסגרת חוזה כתוב. 

6) הנהלת המוסד תדווח למשרד הבריאות על סוכן עמו היא התקשרה כ"סוכן רשום".

7) יגובש קוד אתי להתנהלות הסוכנים על ידי משרד הבריאות בהתייעצות עם גורמים רלוונטיים. 

8) העיקרון המרכזי של הקוד יהיה התחייבות לפעול לטובת המטופל ושמירה על טובת מדינת ישראל.

9) סוכן לא יוכל להתנות קבלת שירותי בריאות באמצעותו ברכישת שירותים נוספים.

10) המאגר יפורסם בשער מידע מרכזי)אתר אינטרנט( שירכז את כל המידע הממשלתי הרשמי בתחום של תיירות רפואית..

11) סוכנים שיחרגו מהנהלים יוצאו ממאגר הסוכנים ויוסרו משער המידע הממשלתי.

12) תיאסר פניה או התקשרות ישירה, בין הסוכן או התייר הרפואי לרופא או איש צוות שאינו מטעם ההנהלה. הכלל יחול בכל בתי החולים והמרכזים רפואיים..

13) באחריות הסוכן לוודא כי התייר מבין את כל זכויותיו.

14) הסוכנים יתוגמלו על ידי הנהלת המוסד באמצעות הסדר עמלה בלבד. 

15) תיאסר פרקטיקה של סוכן מחיר, גם במוסדות הפרטיים. 

16) התייר ישלם למוסד רפואי ולא לסוכן עצמו.

17) הנהלת המוסד תהיה אחראית לאופן פעילות הסוכן בתחומה. 

18) הרישום במאגר לא יהווה פטור מאחריות המוסד הרפואי לבחינת התנהגות ותפקודו של הסוכן ועמידתו בכללים.

19) ההנהלה תדווח על חריגות מהנהלים שביצע הסוכן ותפסיק את ההתקשרות עמו. 

20) תיאסר עבודה עם סוכנים שאינם מופיעים במאגר האמור. אין בסעיף זה בכדי להפחית מאחריותו .של הסוכן עצמו.

תחת הכותרת של: אסדרת תיירות המרפא לטובת האזרח הישראלי, הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית קבעה את ארבעת העקרונות המנחים הבאים:

  1. כללים ופיקוח להבטחת מעמדו של המטופל הישראלי.

  2. התניית טיפול בתיירי מרפא בהטמעת מערכת ממוחשבת שתבטיח זמינות ראוייה של תשתיות לטיפול בישראלים.

  3. מיסוי תיירות המרפא וייחוד ההכנסות מהפעילות לטובת קיצור תורים ופיתוח תשתיות.

  4. אסדרה של פעילות הסוכנים והבטחת שירות הוגן לתיירים החולים.

וועדת גרמן בנושא תיירות המרפא

תיירות מרפא
מנכל אסותא מרכזיים רפואיים רו"ח פנחס צרויה עם לנה לבטרובה הממשית לא הוירטואלית ונורית אגיב
מנכל אסותא מרכזיים רפואיים רו"ח פנחס צרויה עם לנה לבטרובה הממשית לא הוירטואלית ונורית אגיב האחראית על תיירות המרפא באסותא

באתר הזה תמצאו מידע רב בנושא: תיירות מרפא | תיירות רפואית | רפואה פרטית | לידים רפואיים. רוב המידע שפורסם בישראל בנושא מופיע באתר. ריכזנו את המידע לאתר אחד לתועלת ההקוראים. בסוף כל פוסט יש איזכור למקור, כל זכויות היוצרים שייכות למקור. נסיר כל פרסום ממי שיבקש. אם שכחנו לציין מקור בחיפוש פשוט ניתן למצוא את המקור. לנוחיות הקוראים הושמטו תמונות ונתונים שאינם עוסקים בנושא תיירת מרפא. אנחנו מעודדים תגובות ופרסומים חיצוניים וניתן במה לכל מי שיש בידו לתרום לנושא.