דרושה לקנייה חברה לתיירות מרפא

לחברה גדולה ומבוססת בענף דרושה לקנייה חברה לתיירות מרפא.

החברה מוכנה לאחת או שילוב של האפשרויות הבאות:

  1. רכישתן כל החברה.
  2. רכישה חלקית והשארת המנהלים הנוכחיים לניהול החברה.
  3. השקעה בחברה קיימת ללא שליטה ומיזוג.

סודיות מלאה מובטחת ומתבקשת

נא לפנות בכתב אל:

tzachi@medical-tourism-in-israel.com