זה לא היאדא יאדא או הכסת"ח הרגיל – תנאי שימוש באתר

תיירות מרפא לישראל אוהבת את האינטרנט. היא מתפרנסת ממנו. הוא ההביטאט שלה. תיירות מרפא לישראל משתדלת בכוחה הדל לפרסם רק מידע מדוייק ועדכני.  חינם, ברור חינם.  כמובן לכל דורש. בתמורה – אם תמצא פרט הדורש עדכון והידוע לך, אנא אל תתעצל ושלח לתיירות מרפא לישראל עדכון. רשימת המעדכנים תופיע בעמוד התהילה. תיירות מרפא לישראל כועסת על מקדמי אתרים מסויימים אשר מזהמים את סביבת המחייה המשותפת לכולנו במאמרים חסרי ערך וקישורים מזוייפים. על אמת השימוש באתר כפוף להסכמתך לאמור בתקנון זה. תנאי שימוש באתר. ברור שהאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  •  תיירות מרפא לישראל האתר ו/או ותיירות מרפא לישראל  ו/או כל מי מטעמה (להלן – "מנהלת האתר") לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם.
  • מנהלת האתר עושה כל מאמץ לעמוד על טיבם של התכנים והמידע המוצגים באתר. יחד עם זאת, מובהר, כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ראשונית וכללית בלבד ואינם בגדר עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להיוועצות עם כלכלנית, עורכת דין בנסיבות כל מקרה ומקרה.
  • יאמר ויודגש שוב כי המידע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי, ומחובת הגולשת לקבל יעוץ עסקי ו/או כלכלי ומשפטי פרטני בפני כלכלנית ועורכת דין קודם לביצוע פעולות כלשהן.
  • כאמור לעיל, מנהלת האתר אינו אחראית לתכנים ולמידע באתר ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו אם תחליט לפעול על בסיס המידע באתר.
  • העושה שימוש באתר נותן הסכמתה כי לא תהיה לה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מנהלת האתר ו/או בעליו ו/או מפעילת האתר ו/או כלפי צוות האתר ו/או מי מטעמם.
  • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לעשות שימוש תמונות ו/או מלל ו/או בכל מידע מספרי המוצגת באתר ללא קבלת אישור בכתב מאת מנהלת האתר. האתר מפעיל טכנולוגיות מעקב מתקדמות אחר הורדת קבצים ללא הרשאה ובניגוד לתנאי השימוש. כל זכויות היוצרים לגבי תכני ועיצוב האתר שייכים לתיירות מרפא לישראל האתר 2011.
  • כל סתירה בין האמור באתר להוראות החיקוק הרלבנטיות ו/או הוראות נוהל של רשויות מוסמכות ו/או חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ו/או הנחיות שלטוניות אחרות – יגברו הוראות החיקוק ו/או הנוהל כאמור.
  • מידע אודות הגולשת ודרכי התקשרות עימו נשמרים בסודיות בידי מנהלת האתר, ולא ייעשה בהם שימוש אלא למטרת יצירת קשר עם הגולש כפוף למדיניות הפרטיות של תיירות מרפא לישראל לבטרובה ראה באתר.
  • דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי ביחס לעניינים נשוא תקנון זה הינו לבתי המשפט באיזור תל-אביב.

 

תיירות מרפא לישראל מאחלת לכן גלישה מהנה ומועילה באתר.