Privacy policy: מדיניות הפרטיות היא בדרך כלל חרטא ברתא

תיירות מרפא לישראל אוהבת את האינטרנט. היא מתפרנסת ממנו. הוא ההביטאט שלה. תיירות מרפא לישראל משתדלת בכוחה הדל לפרסם רק מידע מדוייק ועדכני.  חינם, ברור חינם.  כמובן לכל דורש. בתמורה – אם תמצא פרט הדורש עדכון והידוע לך, אנא אל תתעצל ושלח לתיירות מרפא לישראל עדכון. אני יודעת שבדרך כלל מדיניות הפרטיות היא חרטא ברתא מועתקת ממישהו ושאף אחד כולל המפרסם לא טרח לקרוא את אשר פרסם. אבל מאחר ש israelimedicine.org (להלן תיירות מרפא לישראל) באמת מכבדת את פרטיות המשתמשים, ומאחר ויש לתיירות מרפא לישראל הרבה אתרים שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן האתרים), החליטה תיירות מרפא לישראל (על משקל דנה קמה) לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי תיירות מרפא לישראל ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים (במקומות שזה רלוונטי)

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים בהם, תיירות מרפא לישראל תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של תיירות מרפא לישראל ועל פי חוק מאגרי מידע הישראלי.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אצל תיירות מרפא לישראל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את תיירות מרפא לישראל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

כמו כולם גם תיירות מרפא לישראל מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

תיירות מרפא לישראל לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים למשל לגוגל שבלאו הכי עושה מה בראש שלו באתרים של תיירות מרפא לישראל ושלכם.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

תיירות מרפא לישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

(באתרים רלונטיים) אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין תיירות מרפא לישראל שתחייב חשיפת פרטיך:

– אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין

– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

– אם תיירות מרפא לישראל תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתרים של תיירות מרפא לישראל משתמשים ב"עוגיות (Cookies)" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש או תשאל את תיירות מרפא לישראל בעזרת המייל שבסוף הדף.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

תיירות מרפא לישראל לא מתירה לחברות אחרות להציב את מערך הפרסומות באתרים שלה. אם אתה צופה במודעות הן לא מתיירות מרפא לישראל, המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי עלולות מגיעות ממחשביהן של חברות זרות שמפעילות Cookies לא אתיים. כדי תיירות מרפא לישראל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך והמודעות עולות כאשר אתה מבקר באתרים של תיירות מרפא לישראל. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה. תיירות מרפא לישראל יודעת טריקים לחסום אותם אבל גם הם הולכים ומשתכללים.

 

אבטחת מידע

תיירות מרפא לישראל מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. כאילו הגנה סבירה שמספק אתר Go Daddy, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, תיירות מרפא לישראל לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.באתרי קניות יש הגנה יעילה עם אבטחת מידע מתקדמת בפיקוח חברות האשראי, אבל גנבים יש ויהיו ואם גנבו חברות האשראי אחריות ותשלמנה.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל:

תיירות מרפא לישראל

admin@hospitals-in-Israel.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים